T.LOGICAL RESOLUTION
THE CAMPUS
URL : https://thecampus.tech

รูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ที่เป็นมากกว่าห้องเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกมุมโลก และยังสามารถเข้าถึงคุณครูผู้สอนได้ราวกับนั่งอยู่ในห้องเรียนจริง ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือกว่า

จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ทำให้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกัน New Normal ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการศึกษา โรงเรียนต่างๆเริ่มมีการปรับตัวกันอย่างหนัก ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการเรียนผ่านระบบ Conference Meeting ผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนผ่านทางระบบ Conference Meeting ก็ยังคงมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเติมเต็มการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ด้วยประสบการณ์จากทีมงานในแวดวงของการศึกษากว่าทศวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นที่มาของ THE CAMPUS “Always-on classroom” 

THE CAMPUS คือระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนและครูผู้สอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยความมุ่งมั่นของทีมพัฒนาที่ต้องการทำให้แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากบนหน้าจอธรรมดาทั่วไป สู่การเรียนการสอนแบบเสมือนจริงราวกับนั่งอยู่ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรูปแบบใหม่ สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น และยังเสริมประสิทธิภาพของการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น 

ฟังก์ชันหลักของ THE CAMPUS จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป 

  • Genius Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) การเรียนการสอนในรูปแบบถ่ายทอดสด ที่เสริมด้วยฟังก์ชันให้นักเรียนสามารถสอบถามไปยังผู้สอนได้ทันทีแบบ 1:1 ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ ลดปัญหาอายเพื่อน ไม่กล้าถามได้ทันที และยังมีแบบทดสอบหรือ Quiz ให้ครูผู้สอนทดสอบ/ประเมินความเข้าใจของนักเรียนภายในชั้นเรียนได้ทันที ให้คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนแผนการสอนได้ทันที ทำให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น 

 

  • Online assignment (แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ) นอกเหนือจากการเรียนรู้ทั่วไปแล้ว แบบฝึกหัดยังเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไป ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านแพลตฟอร์มของ THE CAMPUS ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาโหลดแอพลิเคชั่นเพิ่มเติม สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

  • Student assessment and analysis (วิเคราะห์และประเมินผลนักเรียน) ในส่วนนี้คุณครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์และประเมินผลความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนผ่านข้อมูลเชิงสถิติ ทั้งจากในห้องเรียน Genius Classroom และ Online assignment ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

 

  • Library hub (พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด) คลังความรู้จากการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่คุณครูผู้สอนได้บรรยายไว้ทั้งหมด จะถูกบันทึกและรวบรวมมาให้นักเรียนสามารถกลับมาย้อนดูในภายหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาต่างๆที่คุณครูสอนไว้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่สามารถให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

THE CAMPUS
URL : https://thecampus.tech

รูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ที่เป็นมากกว่าห้องเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกมุมโลก และยังสามารถเข้าถึงคุณครูผู้สอนได้ราวกับนั่งอยู่ในห้องเรียนจริง ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือกว่า

จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ทำให้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกัน New Normal ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการศึกษา โรงเรียนต่างๆเริ่มมีการปรับตัวกันอย่างหนัก ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการเรียนผ่านระบบ Conference Meeting ผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนผ่านทางระบบ Conference Meeting ก็ยังคงมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเติมเต็มการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ด้วยประสบการณ์จากทีมงานในแวดวงของการศึกษากว่าทศวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นที่มาของ THE CAMPUS “Always-on classroom” 

THE CAMPUS คือระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนและครูผู้สอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยความมุ่งมั่นของทีมพัฒนาที่ต้องการทำให้แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากบนหน้าจอธรรมดาทั่วไป สู่การเรียนการสอนแบบเสมือนจริงราวกับนั่งอยู่ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรูปแบบใหม่ สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น และยังเสริมประสิทธิภาพของการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น 

ฟังก์ชันหลักของ THE CAMPUS จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป 

  • Genius Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) การเรียนการสอนในรูปแบบถ่ายทอดสด ที่เสริมด้วยฟังก์ชันให้นักเรียนสามารถสอบถามไปยังผู้สอนได้ทันทีแบบ 1:1 ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ ลดปัญหาอายเพื่อน ไม่กล้าถามได้ทันที และยังมีแบบทดสอบหรือ Quiz ให้ครูผู้สอนทดสอบ/ประเมินความเข้าใจของนักเรียนภายในชั้นเรียนได้ทันที ให้คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนแผนการสอนได้ทันที ทำให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น 

 

  • Online assignment (แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ) นอกเหนือจากการเรียนรู้ทั่วไปแล้ว แบบฝึกหัดยังเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไป ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านแพลตฟอร์มของ THE CAMPUS ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาโหลดแอพลิเคชั่นเพิ่มเติม สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

  • Student assessment and analysis (วิเคราะห์และประเมินผลนักเรียน) ในส่วนนี้คุณครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์และประเมินผลความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนผ่านข้อมูลเชิงสถิติ ทั้งจากในห้องเรียน Genius Classroom และ Online assignment ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

 

  • Library hub (พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด) คลังความรู้จากการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่คุณครูผู้สอนได้บรรยายไว้ทั้งหมด จะถูกบันทึกและรวบรวมมาให้นักเรียนสามารถกลับมาย้อนดูในภายหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาต่างๆที่คุณครูสอนไว้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่สามารถให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป