T.LOGICAL RESOLUTION
WEBCAST
URL : https://www.tescolotus.com

แพลตฟอร์มการเทรนนิ่งรูปแบบใหม่สำหรับเทสโก้ โลตัส ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าร่วมด้วยระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมเทรนนิ่งได้ง่าย เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต 

เทสโก้ โลตัส เป็นองค์กรธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ทำให้มีพนักงานเป็นจำนวนมากตามสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการอบรมพนักงานของเทสโก้ โลตัส จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่มาเป็นผู้ดูแลให้ข้อมูล ทำให้ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากเพื่อเดินทางไปบรรยายและฝึกสอนพนักงานในแต่ละสาขาทั่วประเทศ

การออกแบบระบบการเทรนนิ่งในรูปแบบออนไลน์ ที่นำเทคโนโลยี Webcast มาใช้จะช่วยให้เทสโก้ โลตัส สามารถจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในรูปแบบการถ่ายทอดสด ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถรองรับการเข้าร่วมอบรมของคนจำนวนมากได้เป็นอย่างดี  พนักงานทุกคนทั่วประเทศจะได้เข้าร่วมอบรมพร้อมกัน ทำให้วิทยากรไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปบรรยายตามสาขาต่างๆ 

เทคโนโลยี Webcast จะช่วยให้การทำงานในองค์กรของเทสโก้ โลตัส สะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบความปลอดภัยที่เราได้ออกแบบให้พนักงานของเทสโก้ โลตัส โดยเฉพาะ เพียงแค่ Login ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เท่านี้ก็สามารถเข้าอบรมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลก 

          นอกจากนี้เทคโนโลยี Webcast ที่มีการถ่ายทอดสดแล้ว เรายังออกแบบฟังก์ชันไว้สำหรับผู้เข้ามาเรียนให้มีความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ อาทิเช่น Whiteboard, Live Question และ Surprise Quiz 

  • Whiteboard    ฟังก์ชันที่ให้ผู้สอนสามารถประกาศข้อความต่างๆที่สำคัญให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้รับรู้ ทำให้คนที่เข้ามาได้เข้าใจประเด็นตรงกัน 

 

  • Live Question ในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสอบถามผู้สอนได้ทันทีแบบ 1:1 ในขณะที่กำลังเรียนอยู่

 

  • Surprise Quiz  เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ เพื่อให้พนักงานได้ทำระหว่างเรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเพื่อมาทำแบบทดสอบ อีกทั้งฝั่งของผู้สอนได้รู้ถึงระดับความเข้าใจของพนักงานในแต่ละคนว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจากการได้ทำแบบทดสอบในแต่ละครั้ง ทำให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้พนักงานเข้าใจมากขึ้นได้ทันที

 

 ไม่ได้จบแค่นั้น เรายังสร้าง Dashboard ระบบหลังบ้าน ที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สอนสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเรียนของพนักงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น คะแนนการทดสอบ ซึ่งผู้สอนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวิธีการสอนให้ดีขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นระบบที่จะช่วยให้เทสโก้ โลตัส ได้ประหยัดเวลาการทำงานมากขึ้น สามารถเข้าถึงระบบการทำงานและกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทำให้พนักงานรู้สึกว่าการอบรมเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

 

WEBCAST
URL : https://www.tescolotus.com

แพลตฟอร์มการเทรนนิ่งรูปแบบใหม่สำหรับเทสโก้ โลตัส ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าร่วมด้วยระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมเทรนนิ่งได้ง่าย เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต 

เทสโก้ โลตัส เป็นองค์กรธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ทำให้มีพนักงานเป็นจำนวนมากตามสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการอบรมพนักงานของเทสโก้ โลตัส จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่มาเป็นผู้ดูแลให้ข้อมูล ทำให้ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากเพื่อเดินทางไปบรรยายและฝึกสอนพนักงานในแต่ละสาขาทั่วประเทศ

การออกแบบระบบการเทรนนิ่งในรูปแบบออนไลน์ ที่นำเทคโนโลยี Webcast มาใช้จะช่วยให้เทสโก้ โลตัส สามารถจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในรูปแบบการถ่ายทอดสด ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถรองรับการเข้าร่วมอบรมของคนจำนวนมากได้เป็นอย่างดี  พนักงานทุกคนทั่วประเทศจะได้เข้าร่วมอบรมพร้อมกัน ทำให้วิทยากรไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปบรรยายตามสาขาต่างๆ 

เทคโนโลยี Webcast จะช่วยให้การทำงานในองค์กรของเทสโก้ โลตัส สะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบความปลอดภัยที่เราได้ออกแบบให้พนักงานของเทสโก้ โลตัส โดยเฉพาะ เพียงแค่ Login ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เท่านี้ก็สามารถเข้าอบรมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลก 

          นอกจากนี้เทคโนโลยี Webcast ที่มีการถ่ายทอดสดแล้ว เรายังออกแบบฟังก์ชันไว้สำหรับผู้เข้ามาเรียนให้มีความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ อาทิเช่น Whiteboard, Live Question และ Surprise Quiz 

  • Whiteboard    ฟังก์ชันที่ให้ผู้สอนสามารถประกาศข้อความต่างๆที่สำคัญให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้รับรู้ ทำให้คนที่เข้ามาได้เข้าใจประเด็นตรงกัน 

 

  • Live Question ในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสอบถามผู้สอนได้ทันทีแบบ 1:1 ในขณะที่กำลังเรียนอยู่

 

  • Surprise Quiz  เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ เพื่อให้พนักงานได้ทำระหว่างเรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเพื่อมาทำแบบทดสอบ อีกทั้งฝั่งของผู้สอนได้รู้ถึงระดับความเข้าใจของพนักงานในแต่ละคนว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจากการได้ทำแบบทดสอบในแต่ละครั้ง ทำให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้พนักงานเข้าใจมากขึ้นได้ทันที

 

 ไม่ได้จบแค่นั้น เรายังสร้าง Dashboard ระบบหลังบ้าน ที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สอนสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเรียนของพนักงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น คะแนนการทดสอบ ซึ่งผู้สอนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวิธีการสอนให้ดีขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นระบบที่จะช่วยให้เทสโก้ โลตัส ได้ประหยัดเวลาการทำงานมากขึ้น สามารถเข้าถึงระบบการทำงานและกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทำให้พนักงานรู้สึกว่าการอบรมเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป