T.LOGICAL RESOLUTION
CUSTOMER EXPERIENCE SYSTEM
URL : https://www.masterpiecehospital.com

ครั้งแรกของประเทศไทยกับที่สุดของความใส่ใจในการบริการของโรงพยาบาลเสริมความงามที่ครบครันที่สุดด้วยระบบการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมาเตอร์พีซ 

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านศัลยกรรมครบวงจร ทั้งศัลยกรรมพลาสติก ปรับรูปหน้า เสริมความงามด้านผิวพรรณและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนที่รักความสวยงาม 

Customer Experience System เป็นระบบการติดตามและประเมินผลสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละครั้งซึ่งสามารถประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละจุดของโรงพยาบาลได้ผ่านระบบดิจิทัล ทำให้ลูกค้าสามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลลงในกระดาษอีกต่อไป

ระบบที่เราได้สร้างขึ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ Tracking และ CX Solution

  • Tracking       เป็นส่วนที่จะติดตามลูกค้าที่มาใช้บริการกับโรงพยาบาล โดยจะมีการ์ดเป็นตัวติดตาม ซึ่งลูกค้าจะได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ ระบบนี้จะทำหน้าที่ติดตามสถานะลูกค้าในแต่ละจุดของโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารได้รู้ถึงการใช้เวลาในแต่ละจุดมากน้อยแค่ไหนจากที่ได้กำหนดไว้

 

  • CX Solution  เป็นส่วนที่จะให้ลูกค้าจะได้ประเมินความพึงพอใจในการมาใช้บริการ  ซึ่งสามารถให้คะแนนตามความพึงพอใจจากการที่ได้รับบริการหรือภาพรวมต่างๆของโรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นที่เราทำไว้ โดยทุกอย่างจะทำผ่านแท็บเล็ตเพื่อให้สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลบนกระดาษอีกต่อไป 

 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Dashboard ระบบหลังบ้าน ทุกครั้งที่มีการอัตเดตจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตาม(Tracking) หรือประเมินความพึงพอใจ(CX Solution)  ซึ่งจะแสดงผลแบบ real time ทำให้สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของลูกค้าตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มใช้บริการจุดแรกจนถึงจุดสุดท้าย 

ทั้งหมดนี้เป็นระบบที่จะช่วยให้โรงพยาบาลเข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น ทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรมากขึ้น 

 

  

CUSTOMER EXPERIENCE SYSTEM
URL : https://www.masterpiecehospital.com

ครั้งแรกของประเทศไทยกับที่สุดของความใส่ใจในการบริการของโรงพยาบาลเสริมความงามที่ครบครันที่สุดด้วยระบบการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมาเตอร์พีซ 

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านศัลยกรรมครบวงจร ทั้งศัลยกรรมพลาสติก ปรับรูปหน้า เสริมความงามด้านผิวพรรณและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนที่รักความสวยงาม 

Customer Experience System เป็นระบบการติดตามและประเมินผลสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละครั้งซึ่งสามารถประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละจุดของโรงพยาบาลได้ผ่านระบบดิจิทัล ทำให้ลูกค้าสามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลลงในกระดาษอีกต่อไป

ระบบที่เราได้สร้างขึ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ Tracking และ CX Solution

  • Tracking       เป็นส่วนที่จะติดตามลูกค้าที่มาใช้บริการกับโรงพยาบาล โดยจะมีการ์ดเป็นตัวติดตาม ซึ่งลูกค้าจะได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ ระบบนี้จะทำหน้าที่ติดตามสถานะลูกค้าในแต่ละจุดของโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารได้รู้ถึงการใช้เวลาในแต่ละจุดมากน้อยแค่ไหนจากที่ได้กำหนดไว้

 

  • CX Solution  เป็นส่วนที่จะให้ลูกค้าจะได้ประเมินความพึงพอใจในการมาใช้บริการ  ซึ่งสามารถให้คะแนนตามความพึงพอใจจากการที่ได้รับบริการหรือภาพรวมต่างๆของโรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นที่เราทำไว้ โดยทุกอย่างจะทำผ่านแท็บเล็ตเพื่อให้สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลบนกระดาษอีกต่อไป 

 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Dashboard ระบบหลังบ้าน ทุกครั้งที่มีการอัตเดตจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตาม(Tracking) หรือประเมินความพึงพอใจ(CX Solution)  ซึ่งจะแสดงผลแบบ real time ทำให้สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของลูกค้าตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มใช้บริการจุดแรกจนถึงจุดสุดท้าย 

ทั้งหมดนี้เป็นระบบที่จะช่วยให้โรงพยาบาลเข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น ทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรมากขึ้น