T.LOGICAL RESOLUTION
TTN SMART FACTORY MANAGEMENT SYSTEM (ALL-SOLUTION)
URL : http://www.ttnthailand.com

TTN ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและ Smart Factory (โรงงานอัจฉริยะ) ที่สมบูรณ์แบบ

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบไปกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมต่อการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทุกหน่วยของโรงงานเข้ากับเครือข่ายในรูปแบบ “Internet of Things (IoT)” สมบูรณ์แบบไปกับความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างอิสระแบบไร้สาย ทำให้การบริหารจัดการภายในโรงงานทั้งหมดอยู่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

TTN ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและ Smart Factory (โรงงานอัจฉริยะ) ที่สมบูรณ์แบบ

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบไปกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมต่อการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทุกหน่วยของโรงงานเข้ากับเครือข่ายในรูปแบบ “Internet of Things (IoT)” สมบูรณ์แบบไปกับความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างอิสระแบบไร้สาย ทำให้การบริหารจัดการภายในโรงงานทั้งหมดอยู่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด หนึ่งในเครือกลุ่มเจริญสิน หรือ CPL ผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าทุกอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุด อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

ไทย เทคนิคคอล  นันวูเว่น หรือ TTN ได้ทำการทดลองและศึกษาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นอย่างมั่นใจทั้งกับผู้ใช้งานและคู่ค้าที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ด้วยจำนวนข้อมูลมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นตลอด 24/7 ต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดเชิงลึก จึงทำให้ซอฟต์แวร์ (Software) สำเร็จรูปที่มีอยู่ในตลาดไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของโรงงานโดยเฉพาะจึงเป็นทางเลือกที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด (Software Development) ที่จะสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

TTN Management (All-Solution) เป็นระบบการจัดการบริหารงานโรงงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่สมบูรณ์ในโปรแกรมเดียว โดยผู้บริหารระดับสูงสามารถเรียกดูข้อมูลของทุกหน่วยในโรงงานได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) บนระบบที่รวบรวมข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ (Business Intelligence) เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ในส่วนระดับปฏิบัติการแต่ละหน่วยถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรเพียงการแสกน QR Code ที่มีการระบุตัวตันของผู้เข้าปฏิบัติการ ช่วยให้งานเอกสารและรายงานกองโตที่ใช้เวลาในการทำงานมากกว่าครึ่งวัน ลดเหลือเพียงการทำงานบนแท็ปเลต (Tablet) แล้วเสร็จได้ภายใน 1 นาที  รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ช่วยให้โรงงานสามารถควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างดี ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งการทำงานของระบบเท่านั้น เมื่อการเชื่อมต่อภายในโรงงานทุกจุดเป็นไปอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อจะช่วยให้โรงงานสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหนือชั้น

TTN SMART FACTORY MANAGEMENT SYSTEM (ALL-SOLUTION)
URL : http://www.ttnthailand.com

TTN ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและ Smart Factory (โรงงานอัจฉริยะ) ที่สมบูรณ์แบบ

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบไปกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมต่อการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทุกหน่วยของโรงงานเข้ากับเครือข่ายในรูปแบบ “Internet of Things (IoT)” สมบูรณ์แบบไปกับความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างอิสระแบบไร้สาย ทำให้การบริหารจัดการภายในโรงงานทั้งหมดอยู่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

TTN ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและ Smart Factory (โรงงานอัจฉริยะ) ที่สมบูรณ์แบบ

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบไปกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมต่อการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทุกหน่วยของโรงงานเข้ากับเครือข่ายในรูปแบบ “Internet of Things (IoT)” สมบูรณ์แบบไปกับความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างอิสระแบบไร้สาย ทำให้การบริหารจัดการภายในโรงงานทั้งหมดอยู่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด หนึ่งในเครือกลุ่มเจริญสิน หรือ CPL ผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าทุกอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุด อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

ไทย เทคนิคคอล  นันวูเว่น หรือ TTN ได้ทำการทดลองและศึกษาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นอย่างมั่นใจทั้งกับผู้ใช้งานและคู่ค้าที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ด้วยจำนวนข้อมูลมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นตลอด 24/7 ต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดเชิงลึก จึงทำให้ซอฟต์แวร์ (Software) สำเร็จรูปที่มีอยู่ในตลาดไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของโรงงานโดยเฉพาะจึงเป็นทางเลือกที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด (Software Development) ที่จะสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

TTN Management (All-Solution) เป็นระบบการจัดการบริหารงานโรงงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่สมบูรณ์ในโปรแกรมเดียว โดยผู้บริหารระดับสูงสามารถเรียกดูข้อมูลของทุกหน่วยในโรงงานได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) บนระบบที่รวบรวมข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ (Business Intelligence) เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ในส่วนระดับปฏิบัติการแต่ละหน่วยถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรเพียงการแสกน QR Code ที่มีการระบุตัวตันของผู้เข้าปฏิบัติการ ช่วยให้งานเอกสารและรายงานกองโตที่ใช้เวลาในการทำงานมากกว่าครึ่งวัน ลดเหลือเพียงการทำงานบนแท็ปเลต (Tablet) แล้วเสร็จได้ภายใน 1 นาที  รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ช่วยให้โรงงานสามารถควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างดี ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งการทำงานของระบบเท่านั้น เมื่อการเชื่อมต่อภายในโรงงานทุกจุดเป็นไปอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อจะช่วยให้โรงงานสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหนือชั้น